Szkolenie lotnicze

Informacje ogólne
Prowadzimy szkolenia do uzyskania polskich uprawnień pilota samolotu ultralekkiego - Świadectwo Kwalifikacji UACP z uprawnieniem do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych UAP(L).  Jest to najszybsza i najprostsza droga do samodzielnego latania samolotami ultralekkimi!

Czy wiesz, że uprawnienie pilota samolotu ultralekkiego można uzyskać nawet w ciągu jednego miesiąca? Tak, to możliwe! Każde szkolenie odbywa się indywidualnie z kursantem, bez potrzeby organizowania grupy szkoleniowej! Dzięki takiej formule może być ono w pełni dostosowane do dyspozycyjności czasowej kursanta.

Szkolenia prowadzone są na południu Polski, w Bielsku-Białej na lotnisku Aleksandrowice (EPBA). Lotnisko położone w bezpośrednim sąsiedztwie gór i jezior, co jest dodatkową atrakcją w trakie szkolenia. 

Szkolenie UACP

Szkolenie UACP

Jak wygląda szkolenie?
Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji UACP z uprawnieniem pilota samolotu ultralekkiego lądowego - UAP(L) musi mieć:
- ukończone 16 lat;
- ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (wymagania zbliżone do wymagań na prawo jazdy)

Szkolenie lotnicze składa się dwóch części:

Część teoretyczna
Szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku prowadzone jest metodą e-learningu i kursant w domu ma możliwość przyswojenia wiadomości teoretycznych. Po zaliczonym e-learningowym kursie teoretycznym, kursant ma do dyspozycji instruktora, który przeprowadza ewentualne uzupełnienie informacji teoretycznych oraz przygotowuje kursanta do szkolenia praktycznego.
W ramach szkolenia teoretycznego, kursant poznaje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • Ogólna wiedza o samolocie
 • Łączność
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Zasady i aerodynamika lotu
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów
 • Obsługa samolotu i jego wyposażenia
 • Meteorologia
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia
 • Prawo lotnicze
 • Nawigacja
 • Operacyjne procedury lotnicze

Część praktyczna
Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) z uprawnieniem pilota samolotu ultralekkiego lądowego - UAP(L) powinno zagwarantować kursantowi  nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • przygotowania do lotu statku powietrznego, jego obsługi naziemnej, łącznie z oceną jego zdatności do lotu
 • przygotowania operacyjnego i nawigacyjnego do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych;
 • wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych oraz wykonywanie lotów według przyrządów

Szkolenie UACP

Szkolenie UACP

Szkolenie praktyczne podzielone jest na loty z instruktorem i loty samodzielne. Szkolenie praktycznie obejmuje co najmniej 28 godzin lotu, w tym co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (loty samodzielne). Podczas szkolenia przyszły pilot wykonuje loty w strefie i po kręgu, uczy się wykonywać start i lądowanie oraz przeloty nawigacyjne.

Egzamin
Kursant po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego otrzymuje stosowne zaświadczenie i może przystąpić do egzaminu. Egzamin dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Egzaminy zdawane są w ośrodku szkolenia, czyli w Bielsku-Białej i nie ma konieczności wyjazdu do siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

Egzamin teoretyczny zdawany jest przed egzaminatorem, w formie testowej i ma na celu wykazanie, że przyszły pilot posiada niezbędną wiedzę do uzyskania uprawnień pilota samolotu ultralekkiego. Egzamin obejmuje zagadnienia teoretyczne z części teoretycznej szkolenia.

Egzamin praktyczny zdawany jest przed egzaminatorem, ma udowodnić, że przyszły pilot osiągnął umiejętność pilotowania statku powietrznego w stopniu wymaganym do uzyskania uprawnień pilota. Pilot musi wykazać, że w sposób pewny i bezpieczny wykonuje operacje lotnicze.

Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji UACP
Po pomyślnie zdanych egzaminach, wysyłamy protokoły z egzaminu wraz z opłatą do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i do 2-tyg. zostanie wydane nasze upragnione uprawnienie do samodzielnego latania!

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, a postaramy się udzielić dodatkowych informacji.